خیراندیش گمنامی در اقدام خیرخواهانه، یک دستگاه «یونیت دندانپزشکی» به ارزش یکصد و بیست میلیون ریال به شبکه بهداشتی، درمانی و آموزشی مرودشت اهدا کرد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشتی، درمانی و آموزشی شهرستان مرودشت، سرپرست این شبکه با اشاره به اهتمام خیرین در حوزه سلامت اظهار کرد: خیرین افرادی هستند که با عشق و برای دلشان پا به عرصه نیکوکاری و نوع دوستی می گذارند و به کمک حوزه سلامت می آیند.
دکتر «مجید اکبرزاده» افزود: با اهدا این دستگاه دسترسی گروه های هدف در برنامه سلامت دهان و دندان «کودکان تا سن ۱۴ سالگی،مادران باردار، مادران شیرده تایکسال ، و سالمندان»در ابعاد بیشتر میسر گردید.
وی سلامت را یکی از موضوعات مهم و مؤثر بر دیگر حوزه‌ها عنوان کرد و گفت: ارتقای سلامت به توسعه شهرستان کمک خواهد کرد.
این بانوی نیک اندیش هدف خود را از این عمل خداپسندانه گامی هرچند کوچک اما مهم در راستای ارتقای سطح دسترسی بیماران را به خدمات دندانپزشکی دانست و ابراز امیدواری نمود که با این عمل توانسته باشد لبخند های زیبایی را بر لبان بیماران ماندگار نماید.
دکتر «مجید اکبرزاده» از این بانوی نیکوکار عرصه سلامت تقدیر کرد.