مرودشت نما: بر اساس اعلام نظر کارشناسان نظارت و ارزیابی معاونت سیاسی سازمان صدا وسیما، "ثروتی که می سوزد" کار محمد حق پرست خبرنگار آزاد دفترخبری مرودشت گزارش برتر شناخته شد و بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی صدا وسیمای فارس، اشرف کامیاب مدیر نظارت و ارزیابی معاونت سیاسی سازمان صدا وسیما با ارسال نامه ای به رییس خبرگزاری صدا وسیما گزارش خبری"ثروتی که می سوزد" را به دلیل اهمیت موضوع و پرداختن غیرمستقیم به شعار سال ( اقتصاد مقاومتی) ، داشتن انسجام متن و تبیین هدفمند و ملموس ، نگارش مناسب و روان، مصاحبه با همه عوامل درگیر ماجرا و تصویربرداری و تدوین مناسب به عنوان گزارش کیفی ب و با کسب امتیاز ۷۱  شایسته قدردانی دانست.

"ثروتی که می سوزد"  گزارشی است از محمد حق پرست خبرنگار آزاد شهرستان مرودشت. در این گزارش به آسیب های آتش زدن کاه و کلش بعد از برداشت گندم پرداخته شده است.

در قسمت اصلی این گزارش به تولید کود کمپوست از کاه و کلش  با همت و تلاش یک کارخانه دار مرودشتی پرداخته که به صورت غیر مستقیم به مبحث اقتصاد مقاومتی اشاره شده است. این گزارش از تصویر برداری و تدوین بسیار مطلوبی برخوردار است.

رامین حق پرست و مجتبی رستگار تصویربرداری این گزارش و محمد حق پرست نیز تدوین آن را بر عهده داشته است.

در ارزیابی این گزارش که در بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه سراسری پخش شد سید مهدی، رییس خبرگزاری صدا و سیما از وی قدردانی کرد.

گفتنی است محمد حق پرست ۲۶ سال در این حرفه به فعالیت مشغول است ۴ بار عنوان خبرنگار برتر فارس را کسب کرده و در سال ۹۳ نیز گزارشی با نام " عسل کوهی" تهیه کرد که  عنوان گزارش برتر کشور را به خود اختصاص داد.