نظر سنجی سایت مرودشت نما

در این سیستم از هر دستگاه فقط یکبار می توان رای داد
(توجه: بعد از انتخاب گزینه مورد نظر دکمه ثبت را کلیک کنید)

مهمترین وظیفه اولیه شورای شهر ششم چیست
   تعیین شهردار بومی
   تعیین شهردار با تجربه غیر بومی
   تعیین اولویت های کاری در 4 سال آینده
   تلاش در جهت ایجاد شفافیت
نتایج نظر سنجی های قبلی: