ارسال به دوستان چاپ اين صفحه   تولید دانش بنیان، راهکاری برای شکوفایی اقتصاد
 

تقریبا از سال ۱۳۸۷ به بعد رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سال ها بر مسائل اقتصادی و لزوم پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک کشور تاکید داشتند.

نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف، جهاداقتصادی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، اقتصاد و فرهنگ؛ عزم ملی و مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی ؛ اقدام و عمل، اقتصادی مقاومتی؛ تولید و اشتغال، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید، جهش تولید، تولید، پتشتیبانی ها و مانع زدایی ها مروری بر عناوین اقتصادی است که بیش از یک دهه اخیر بر آنها تاکید شد.
توجه به اقتصاد، تولید و اشتغال با هدف رونق دادن به سفره مردم و کاستن مشکلات معیشتی مردم هدف نهان شده دراین عناوین بوده که به درستی از سوی مقام معظم رهبری هدف گیری شده است تا در همتی جهادی مسوولان در رده های مختلف آن را پیگیری کنند.
سال گذشته نامگذاری سال بر مبنای تولید و مانع زدایی از تولید بود که وضوحی از وضعیت موجود کشور داشت؛ انتخابات مهم ریاست جمهوری یکی از مهمترین فرازها و شیرینی‌های سال قبل بود که مردم با وجود خطر شدید همه‌گیری کرونا، با شرکت در انتخابات، دولتی تازه‌نفس را به میدان آوردند که براساس نشانه‌های موجود، دولتی مردمی و دارای ریل جداگانه از دولت قبل است و امیدهایی را در مردم زنده کرده است.
تنگیِ معیشت مردم،  گرانی‌ها و تورم تلخ‌ترین موضوعات سال ۱۴۰۰ بود اما مشکلات اقتصادی علاج‌پذیر است و با توجه به ظرفیت ها و داشته های موجود می توان به روند رو به کاهش مشکلات امیدوار بود، امید به بهبود اوضاع که در تحقق شعال سال و توجه به ظرفیت های علمی در آن مورد تاکید است دور از تصور نیست.
وجود جوانان مستعد با علم و اندوخته‌های خوب مهمترین دارایی کشور محسوب می شود که اگر همانند کشورهای توسعه یافته ، بکار گرفته شوند می توانند اغازی برای تحولی بزرگ باشند.

با بکارگیری ظرفیت نخبگان در موضوعات اقتصادی در رابطه با ارزش افزوده بالا در تولید و همچنین در افزایش ناخالصی ملی می توان به سطحی مطلوب از پیشرفت و توسعه دست یافت.
با توجه به جایگاه علمی کشور ایران به ویژه دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان آن که از نظر علمی در رتبه‌های بسیار خوبی در دنیا قرار دارد می توان علم را به ثروت تبدیل کرد. آنچه در دنیای توسعه یافته بر آن تاکید می شود توجه به علم ، دانش و آموزش است و چنانچه در کشور ما رویکرد توجه به ظرفیت نخبگان و موضوع آموزش برنامه ریزی شود می توان در موضوع تولید با دنیا رقابت کرد.
در هدف‌گیری و دقت نظری که به درستی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است به کوعی بر استفاده از علوم دانش بنیان که سطح بهره برداری را بیشتر می کند و سطح کیفی را افزایش خواهد داد، تاکید شده است.

تولید با استفاده از دانش بنیان موجب اشتغالزایی پایدار و ایجاد قدرت در کشور خواهد شد ‌که تاثیر تحریم‌های اقتصادی را نیز به شدت کاهش خواهد داد.

 

www.marvdashtonline.ir