گزارش تصویری: اولین جشنواره ایل باسری
گزارش


گزارش تصویری: تجلیل از خبرنگاران مرودشت توسط شهرداری و شورای شهر مرودشت
گزارش


گزارش تصویری: مراسم روز خبرنگار توسط نیروی انتظامی
گزارش